چگونه سایز مناسب را انتخاب کنیم

چگونه سایز مناسب را انتخاب کنیمدر بالای قسمت توضیحات هر كالا،جدول سایزی به عنوان نمونه برای راهنمایی شما عزیزان درج شده است كه می توانید با استناد بر آن و در نظر گرفتن حدود تغییرات 2سانتی متری سایز مناسب خود را انتخاب كنید.