کاربران عزیز، از ابتدای خرداد مهلت لیست انتظار از 20 روز به 7 روز کاهش خواهد یافت.

چگونه سایز مناسب را انتخاب کنیمدر بالای قسمت توضیحات هر كالا،جدول سایزی به عنوان نمونه برای راهنمایی شما عزیزان درج شده است كه می توانید با استناد بر آن و در نظر گرفتن حدود تغییرات 2سانتی متری سایز مناسب خود را انتخاب كنید.


Whoops! There was an error.
ErrorException (E_NOTICE)
ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) ErrorException thrown with message "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1)" Stacktrace: #3 ErrorException in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1219 #2 ob_end_flush in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1219 #1 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:closeOutputBuffers in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:381 #0 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:send in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/public/index.php:58
3
ErrorException
/
vendor
/
symfony
/
http-foundation
/
Response.php
1219
2
ob_end_flush
/
vendor
/
symfony
/
http-foundation
/
Response.php
1219
1
Symfony
\
Component
\
HttpFoundation
\
Response
closeOutputBuffers
/
vendor
/
symfony
/
http-foundation
/
Response.php
381
0
Symfony
\
Component
\
HttpFoundation
\
Response
send
/
public
/
index.php
58
/
var
/
www
/
vhosts
/
zire20.ir
/
public_html
/
vendor
/
symfony
/
http-foundation
/
Response.php
  {
    return \in_array($this->statusCode, [204, 304]);
  }
 
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @final
   */
  public static function closeOutputBuffers(int $targetLevel, bool $flush)
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    $flags = PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request)
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition'), 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT'), $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
Arguments
 1. "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1)"
  
/
var
/
www
/
vhosts
/
zire20.ir
/
public_html
/
vendor
/
symfony
/
http-foundation
/
Response.php
  {
    return \in_array($this->statusCode, [204, 304]);
  }
 
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @final
   */
  public static function closeOutputBuffers(int $targetLevel, bool $flush)
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    $flags = PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request)
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition'), 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT'), $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
/
var
/
www
/
vhosts
/
zire20.ir
/
public_html
/
vendor
/
symfony
/
http-foundation
/
Response.php
  {
    echo $this->content;
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sends HTTP headers and content.
   *
   * @return $this
   */
  public function send()
  {
    $this->sendHeaders();
    $this->sendContent();
 
    if (\function_exists('fastcgi_finish_request')) {
      fastcgi_finish_request();
    } elseif (!\in_array(\PHP_SAPI, ['cli', 'phpdbg'], true)) {
      static::closeOutputBuffers(0, true);
    }
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sets the response content.
   *
   * Valid types are strings, numbers, null, and objects that implement a __toString() method.
   *
   * @param mixed $content Content that can be cast to string
   *
   * @return $this
   *
   * @throws \UnexpectedValueException
   */
  public function setContent($content)
  {
    if (null !== $content && !\is_string($content) && !is_numeric($content) && !\is_callable([$content, '__toString'])) {
      throw new \UnexpectedValueException(sprintf('The Response content must be a string or object implementing __toString(), "%s" given.', \gettype($content)));
Arguments
 1. 0
  
 2. true
  
/
var
/
www
/
vhosts
/
zire20.ir
/
public_html
/
public
/
index.php
 
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
PP_CUSTOM_PHP_INI
"/var/www/vhosts/system/zire20.ir/etc/php.ini"
PP_CUSTOM_PHP_CGI_INDEX
"fastcgi"
SCRIPT_NAME
"/public/index.php"
REQUEST_URI
"/size-guid"
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.0"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
REDIRECT_URL
"/public/size-guid"
REMOTE_PORT
"60658"
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/public/index.php"
SERVER_ADMIN
"admin@local.domain"
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html"
CONTEXT_PREFIX
""
REQUEST_SCHEME
"https"
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html"
REMOTE_ADDR
"3.235.137.159"
SERVER_PORT
"443"
SERVER_ADDR
"185.129.170.14"
SERVER_NAME
"www.zire20.ir"
SERVER_SOFTWARE
"Apache"
SERVER_SIGNATURE
""
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Tue, 14 Jul 2020 21:54:18 GMT"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_CONNECTION
"close"
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL
"/internal-nginx-static-location"
HTTP_X_REAL_IP
"3.235.137.159"
HTTP_HOST
"www.zire20.ir"
HTTPS
"on"
GIT_PROJECT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/git"
PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins"
UNIQUE_ID
"X2zUc79GsRcz9l3Du6awngAAAUQ"
REDIRECT_STATUS
"200"
REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_GIT_PROJECT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/git"
REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins"
REDIRECT_UNIQUE_ID
"X2zUc79GsRcz9l3Du6awngAAAUQ"
REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200"
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_REDIRECT_GIT_PROJECT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/git"
REDIRECT_REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins"
REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID
"X2zUc79GsRcz9l3Du6awngAAAUQ"
FCGI_ROLE
"RESPONDER"
PHP_SELF
"/public/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1600967795.4648
REQUEST_TIME
1600967795
empty
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler