چگونه سایز مناسب را انتخاب کنیمدر بالای قسمت توضیحات هر كالا،جدول سایزی به عنوان نمونه برای راهنمایی شما عزیزان درج شده است كه می توانید با استناد بر آن و در نظر گرفتن حدود تغییرات 2سانتی متری سایز مناسب خود را انتخاب كنید.