شرایط ارسال کالا 

مدت زمان آماداه سازی و ارسال سفارش چگونه است؟

پست سفارشی:

آماده سازی سفارش و تحویل به پست 4الی5 روز کاری

پست پیشتاز:

آماده سازی سفاش و تحویل به پست 2-3 روز کاری

تیپاکس:

آماده سازی سفارش و تحویل به تیپاکس 1-2 روزکاری

پست ویژه:

آماده سازی سفارش و تحویل به پست 1 روز کاری

* مدت زمان تحویل بسته توسط اداره پست یا تیپاکس را در سایت اداره پست و تیپاکس مشاهده کنید

هزینه ارسال سفارش چگونه محاسبه می شود؟

 هزینه ارسال با استفاده از پست سفارشی بر اساس مبلغ سفارش به شرح زیر است:

خرید های کمتر از 300 هزارتومان -  نسبت به تعداد محصول در سبد متفاوت است

 

هزینه ارسال با استفاده از پست پیشتاز بر اساس مبلغ سفارش به شرح زیر است:

خرید های کمتر از 100 هزارتومان - 10900 تومان 

خرید های بین 100-200 هزارتومان - 14900 تومان 

خرید های بین 200-350 هزارتومان - 16900 تومان 

خرید های بین 350-600 هزارتومان - 19900 تومان 

خرید های بین 600 هزارتومان تا 1 میلیون تومان - 22900 تومان 

خرید های بین 1 تا 1.5 میلیون تومان - 25900 تومان 

 خرید های بیشتر از 1.5 میلیون تومان - 29900 تومان 

 

هزینه ارسال با استفاده از پست ویژه بر اساس مبلغ سفارش به شرح زیر است: 

خرید های کمتر از 100 هزارتومان - 29900 تومان 

خرید های بین 100-200 هزارتومان - 34900 تومان 

خرید های بین 200-350 هزارتومان - 39900 تومان 

خرید های بین 350-600 هزارتومان - 44900 تومان 

خرید های بین 600 هزارتومان تا 1 میلیون تومان - 49900 تومان 

خرید های بین 1 تا 1.5 میلیون تومان - 59900 تومان 

 خرید های بیشتر از 1.5 میلیون تومان - 69900 تومان 

 

هزینه ارسال با استفاده از تیپاکس بر اساس مبلغ سفارش به شرح زیر است: 

پس پرداخت

در صورتی که آدرس تحویل سفارش، تحت پوشش سرویس تیپاکس باشد ، می توانید هزینه پستی را پس پرداخت انتخاب کرده و مبلغ آن را به مامور تحویل پرداخت کنید.

سفــارشاتی که محصـول انتخابی از صنایــع دستی اصفهان است، هزینه پست بصورت جداگــانه در فاکتور لحاظ می‌شود. تمام بسته های اصفهان از طریق پست سفارشی ارسال خواهد شد.

 لیست انتظار:

در هنگام انتخاب روش ارسال اگر لیست انتظار را انتخاب کنید، پردازش سفارش شما انجام خواهد شد ولی بسته شما ارسال نمی شود

این روش مناسب افرادیست که روزانه از وب سایت خرید انجام میدهند و میخواهند سفارش های آنها در یک بسته ارسال شود.

مهلت لیست انتظار 20 روز است یعنی تا 20 روز پس از ثبت سفارش شما فرصت دارید درخواست ارسال سفارش را ثبت کنید، در غیر این صورت سفارش شما بصورت اتوماتیک توسط تیپاکس (پس کرایه) ارسال خواهد شد.

به علت محدویت های شرکت پست و تاخیر در ارسال کالا از سوی تامین کنندگــان همکار بــه علـت شیـوع دوبــاره کـرونـا، تا اطلاع ثـانـوی امکـان استفـاده از لیست انتظار برای کـالای بازارچه غیـر فعـال شد. همچنین کالاهای بازرچه از این پس فقط با پست پیشتاز ارسال می شوند.